Αφοι Παπανικόλα

7 ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ιλίσια

Αλκμάνος –Αντιφίλου & Δημητρέσσα
Ιλίσια

1970

Τοποθεσία στον Χάρτη