Αφοι Παπανικόλα

3 Μονοκατοικίες ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ
Πεντέλη

Συγκρότημα  3 μονοκατοικιών

ΕΛΥΤΗ10-12 & ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

ΝΕΑ  ΠΕΝΤΕΛΗ

2002