Αφοι Παπανικόλα

Αποτελεί τη βασική ενασχόληση του ομίλου και αφορά την κατασκευή κατοικιών με τη μορφή της πολυκατοικίας, μονοκατοικίας, μαιζονέτας και παραθεριστικής κατοικίας και την κατασκευή επαγγελματικών χώρων με τη μορφή κτιρίων γραφείων και καταστημάτων.

Τα κτίρια που δημιουργούμε γίνονται χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνικές της τέχνης και της επιστήμης έχοντας πάντα υπόψιν την χρήση και την ταυτότητα του έργου.