Αφοι Παπανικόλα

     Στην δραστηριότητα του γραφείου περιλαμβάνονται και  ενεργειακές επιθεωρήσεις που είναι πλέον υποχρεωτικές στις μεταβιβάσεις ακινήτων και τις ενοικιάσεις κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων σε προσιτό κόστος από έμπειρο ενεργειακό επιθεωρητή, στέλεχος του γραφείου.

     Κατ' επέκταση των επιθεωρήσεων και αφού διαπιστωθεί η ενεργειακή κλάση της ιδιοκτησίας είναι δυνατή η περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμισή της με σκοπό τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας του ακινήτου. Μία τέτοια αναβάθμιση μειώνει  κατά περίπου 30% το ετήσιο κόστος της θέρμανσης και  ψύξης του ακινήτου,  η δε  απόσβεση του συνόλου των εργασιών δεν ξεπερνά συνήθως τα 7 χρόνια.

     Ειδικά οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών μπορούν να ενταχθούν και στο σχετικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» του ΥΠΕΚΑ το οποίο δίνει τη δυνατότητα επιδότησης των υλικών αλλά και των εργασιών που χρειάζονται ώστε να επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος που προβλέπεται από το πρόγραμμα. Το όφελος του ιδιοκτήτη, ανάλογα με τα  εισοδηματικά κριτήρια,  μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 70% του προϋπολογισμού με το υπόλοιπο 30% να δίδεται υποχρεωτικά ως άτοκο δάνειο από την τράπεζα.

     Στις εργασίες που επιδοτούνται περιλαμβάνονται:

     - Αντικατάσταση κουφωμάτων ή υαλοστασίων μόνο.

     - Προσθήκη στο κέλυφος του κτιρίου εξωτερικής ή εσωτερικής θερμομόνωσης

     - Αντικατάσταση λέβητα-καυστήρα με επιτοίχιο  σύστημα λέβητα φυσικού αερίου ή αντλία θερμότητας

     - Συστήματα σκίασης (τέντες - σκίαστρα)

     - Προσθήκη ηλιακού θερμοσίφωνα (διπλής ή τριπλής ενέργειας)

     Την συνολική διαδικασία της εκπόνησης των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων που χρειάζονται από  τον σύμβουλο του  έργου όπως  και η  διεκπεραίωση  όλων των εργασιών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα,  αναλαμβάνει το γραφείο μας με δικά του έμπειρα και αξιόπιστα συνεργεία να  παραδώσει  το έργο εξ' ολοκλήρου «με το κλειδί στο χέρι». Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και η αμοιβή του συμβούλου έργου καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

     Καλέστε μας για ενημέρωση και δωρεάν αυτοψία στο ακίνητό σας.

Υπεύθυνος Προγράμματος και Επίβλεψης Εργασιών:

Θέμης Ζούζουλας
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
ΜΑ Environment & Energy Studies, AA
T. 210 8049904, 8042822
M. 6936 720826